Đêm văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3/ năm học 2018-2019